תלונת שווא על אלימות במשפחה​

תלונות שווא אלימות במשפחה – מודבר בתופעה נפוצה מאוד במדינתנו לאור העובדה ששיעור המתגרשים ומספר הסכסוכים בתוך המשפחה מזנקים משנה לשנה. מטרתה העיקרית של הגשת תלונות שווא אלימות במשפחה היא להשיג יתרון על לצד השני בהליך הגירושים ובכך להגיע להישגים משמעותיים יותר במסגרת הסכם הגירושים.

בעבר קבע בעבר המחוקק חוק שלם ששמו חוק למניעת אלימות במשפחה, תשנ"א-1991 המתייחס לכל סוגיית עבירות אלימות במשפחה אשר מטרתו ליצור ענישה מחמירה כנגד המורשים, וליצור הגנה לטובת קורבנות העבירה על ידי מתן צווים. אך רבים עושים בחוק זה שימוש לרעה בכך שמגישים תלונות שווא כנגד בן משפחתם בעקבות סכסוך. העונש בגין הגשת תלונת שווא על אלימות במשפחה עלול להיות מאסר בפועל, ואותו אדם ישנה את מעמדו ממתלונן ונאשם.

איתן כבריאן עורך דין פליליעורך דין אלימות במשפחה מתמחה בעבירות אלימות במשפחה בדגש על תלונות שווא אלימות במשפחה, זכה לנהל תיקים בעלי פרופיל תקשורתי גבוה, זמין לשירותך 24/7.

תלונת שווא על על אלימות במשפחה - סעיפי חוק רלוונטים מתוך חוק העונשין :

תלונת שווא על על אלימות במשפחה – סעיפי חוק רלוונטים מתוך חוק העונשין :

עדות שקר

237 (א) המעיד בהליך שיפוטי, ביודעין, עדות כוזבת בדבר מהותי לגבי שאלה הנדונה באותו הליך, הרי זו עדות שקר, ודינו – מאסר שבע שנים; עשה כן בעד טובת הנאה, דינו – מאסר תשע שנים.

(ב) לענין עדות שקר אין נפקא מינה –

(1) אם ניתנה העדות בשבועה או בלא שבועה או בעיצום אחר שהותר על פי דין;

(2) באיזו צורה או טקס השתמשו להשבעת המעיד או לחיובו באמירת האמת, ובלבד שהיו בהסכמתו של המעיד.

(3) אם בית המשפט, בית הדין או הרשות השיפוטית או ועדת החקירה היו מורכבים כראוי או יושבים במקום הראוי, ובלבד שפעלו, כל אחד בתפקידו, בהליך שבו ניתנה העדות.

(4) אם המעיד הוא עד כשר ואם העדות היא קבילה בהליך השיפוטי.

ידיעות כוזבות

243. המוסר לשוטר או למי שמוסמך להגיש תביעה פלילית, ידיעה על עבירה כשהוא יודע שהידיעה כוזבת, דינו – מאסר שלוש שנים, ואם העבירה היא פשע – מאסר חמש שנים; ואין נפקא מינה אם הוגשה תביעה פלילית בעקבות הידיעה ואם לאו.