שימוש עצמי

שימוש עצמי – תופעת שימוש עצמי בסמים תפסה תאוצה אדירה בשנים האחרונות, אם בעבר שימוש עצמי בסמים היה מעין טאבו, כיום שימוש עצמי בסמים הפך לדבר שבשגרה אצל חלק גדול מהאוכלוסייה במדינתיינו. במשך השנים נפתחו אין ספור תקים כנגד אותם אנשים שביצעו עבירה של שימוש עצמי בסמים, אך בשנים האחרונות חלה מגמת שינוי, המדינה שינתה את התנהלותה כנגד אותם אזרחים שמבצעים שימוש עצמי בסמים בכך שמטילה עליהם בחלק מהמקרים קנסות כפסים במקום עונשי מאסר כפי שהטילה בעבר.

האופנים בהם נעשה שימוש עצמי בסמיםכאשר בוחנים את אותם אנשים במטרה לבדוק מדוע ביצעו עבירות סמים מסוג שימוש עצמי, מגלים שניתן לסווג אותם ל 2 קבוצות עיקריות. שימוש עצמי בסמים לצורך פנאי ושימוש עצמי בסמים לצורך רפואי.

שימוש עצמי בסמים במדינת ישראל בשונה ממדינות אחרות בעולם, במדינת ישראל שימוש עצמי בסמים הוא שנחשב עבירה על החוק למעט מקרים בהם ניתן רישיון של הגורם המוסמך על פי חוק. לכן, כאשר נתפס אדם שביצע עבירה מסוג שימוש עצמי בסמים ללא רישיון הוא נתון לקבלת קנס כספי במקרה הטוב, ובמקרה הרע אף הדבר עלול להביא לעונש חמור מכך כמו מאסר.

נעצרת ? זקוק לייעוץ לפני חקירה ? מחפש עורך דין סמים ? עורך דין פלילי איתן כבריאן בעל ניסיון רב בכל הקשור לתחום עבירות סמים בדגש על שימוש עצמי בסמים זכה לנהל תיקים מתוקשרים בעלי פרופיל תקשורתי גבוה זמין לשירותך 24/7.

מה כמות שנחשבת שימוש עצמי בסמים

בפקודת הסמים המסוכנים רשומים משקלים מדויקים לסוגי סמים שונים וכל חריגה מהכמות תהיה חזקה לכך שהאדם לא עשה בהם שימוש עצמי.
למשל לגבי סם הקנאביס כל משקל מעל 15 גרם תהווה חזקה לכך שלא נעשה לצורך שימוש עצמי.

שימוש עצמי, סעיפי חוק :

סעיף החוק הרלוונטי לעניין שימוש עצמי תוך פקודת הסמים המסוכנים :

החזקה ושימוש

 • 7. (א) לא יחזיק אדם סם מסוכן ולא ישתמש בו, אלא במידה שהותר הדבר בפקודה זו או בתקנות לפיה, או ברשיון מאת המנהל.

 • (ב) האמור בסעיף זה בדבר איסור החזקה אינו חל על סם מסוכן הנמצא במעבר שהותר לפי פקודה זו.

 • (ג) העובר על הוראות סעיף זה, דינו – מאסר עשרים שנים או קנס פי עשרים וחמישה מן הקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ואם החזיק בסם או השתמש בו לצריכתו העצמית בלבד, דינו – מאסר שלוש שנים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

העונש שעומד כנגדי אם אני מואשם בעבירת שימוש עצמי בסמים:

כפי שניתן ללמוד מן הסעיף שלעיל העונש שיוטל על אדם בגין שימוש עצמי בסמים מסוג סם מסוכן עלול להגיע ל 3 שנים.

בעקבות גדילה משמעותית במספר האזרחים אשר עושים שימוש עצמי בסמים המדינה שינתה את המדיניות הענישה שלה כנגד אותם אנשים שיתפסו שבחזקתם נמצא סם מסוכן מסוג קנאביס לצורך שימוש עצמי.

לכן, קיימת חשיבות גדולה בייעוץ עם עורך דין פלילי כאשר נתפס אדם שמחזיק בסמים לצורך שימוש עצמי.

יעוץ משפטי של עורך פלילי תותח, בדגש על עורך דין סמים שמתמחה בעבירות סמים מסוג שימוש עצמי של סם מסוכן יגדיל את הסיכויים שהאישום יבוטל עוד בשלב מוקדם של ההליך.

 

עורך דין פלילי איתן כבריאן זמין לשירותך 24/7.

העונש לעניין שימוש עצמי בסמים מסוג קנאביס :

עבירה מינהלית

קנס מינהלי קצוב

 • 2. (א) הקנס לעבירה מינהלית כאמור בתקנה 1 הוא כמפורט להלן:

 • (1) לגבי שימוש במקום פומבי – 1,000 שקלים חדשים;

 • (2) לגבי החזקה לצריכה עצמית – 500 שקלים חדשים;

 • (3) לגבי שימוש שאינו במקום פומבי כאמור בפסקה (1) – 500 שקלים חדשים.

 • (ב) לעניין תקנה זו, "מקום פומבי" – כל אחד מאלה:

 • (1) מקום ציבורי, כהגדרתו בסעיף 34כד לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן – חוק העונשין), ובלבד שאדם יכול לראות את המעשה מכל מקום שהוא;

 • (2) מקום שאינו ציבורי כהגדרתו בסעיף 34כד האמור, ובלבד שאדם המצוי במקום ציבורי יכול לראות את המעשה, למעט בית מגורים כהגדרתו באותו סעיף;

 • (3) רכב מנועי כהגדרתו בפקודת התעבורה.

מה עלי לעשות כאשר אני מואשם בעבירות שימוש עצמי בסמים מסוג סם מסוכן ?

ראשית כל עליך ליצור קשר בדחיפות עם עורך דין פלילי מומלץ.

חשוב שתדע, כאשר אתה נחקר במשטרה או זומנת לחקירה תדע שחוקרי המשטרה הם אינם חבריך, הם בסך הכול מבצעים את עבודת במטרה למצות את החקירה מבלי לבחול באמצעים. האדם היחיד שירצה לטובתך ברגע קשה כמו חקירת משטרה או הליך משפטי הוא עורך דין פלילי.

רשויות אכיפת החוק נוטות להתייחס בחומרה כנגד נאשמים בחשד לביצוע עבירת סמים מסוג שימוש עצמי בסמים והדבר עלול להביא להאשמות ועובדות שלא מתאימות למעשה שנעשה בפועל. לכן, כאשר נעצרת, או זומנת לחקירת משטרה הדבר הנכון ביותר שאתה יכול לעשות הוא ליצור קשר בדחיפות עם עורך דין פלילי, בדגש על עורך דין סמים בעל ניסיון מקצועי בכל סוגי עבירות סמים כמו שימוש עצמי סמים על מנת שיסייע לך.

ייעוץ ראשוני שייתן לך עורך דין פלילי עוד במהלך החקירה הראשונית ישפיע לטובה על כל גורל התיק ובהרבה מאוד מקרים הדבר יביא לסגירת התיק בשלב מוקדם של ההליך עוד לפני הגשת כתב אישום.

עורך דין פלילי תותח שבקיא בחוק ובפסיקה, שלרשותו נזקף ניסיון מקצועי רב בתחום עבירות סמים, ידע לתת לך ייעוץ שיביא לתוצאה הטובה ביותר עבורך בהתאם לנסיבות ואפילו למחיקת האישום.

איתן כבריאן עורך דין פלילי, עורך דין סמים מתמחה בכל סוגי עבירות סמים בדגש על שימוש עצמי סמים נמצא לשירותך 24/7 מתחייב להשיג עבורך את התוצאה הטובה ביותר.