שחרור ממעצר

שחרור ממעצר – שלב שחרור ממעצר זהו השלב שלו מייחל כל אדם שהוטל עליו עונש מעצר, כל זמן שבו שוהה אדם במעצר יכול להיות אירוע טראומטי ומשנה חיים עבורו בין אם מדובר באדם מן השורה ובין אם מדובר בעבריין.

כאשר המדינה מאשימה אדם בפלילי, היא תעשה כל מה שביכולתה על מנת לשלול את חירותו ולהשאירו במעצר ולמנוע ממנו שחרור ממעצר, מנגד עומד לנאשם זכות חוקתית להיוועצות עם עורך דין פלילי, עורך דין מעצרים שיעמוד להגנתנו בבית המשפט ויפעל למענו ויקדים את שלב שחרור ממעצר.

נעצרת ? זקוק לייעוץ לפני חקירה ? מעוניין בשירותיו של עורך דין מעצרים ? עורך דין פלילי איתן כבריאן בעל ניסיון רב בכל הקשור לתחום המעצרים בדגש על שחרור ממעצר זמין לשירותך 24/7 לתת לך את השירות המשפטי הטוב ביותר.

סעיף החוק לעניין שחרור ממצער

סעיף חוק הרלוונטי לעניין שחרור ממעצר מתוך חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים) :

סיום המעצר

  • 6. (א)  מעצרו של אדם יסתיים באחד מאלה:

  • (1)   בתום תקופת המעצר שנקבעה לו;

  • (2)   בהודעה לעצור על החלטת שופט או אדם מוסמך על סיום מעצרו;

  • (3)   הותנה סיום מעצרו בתנאים – בהתמלא התנאים.

  • (ב)  ניתנה החלטה על שחרורו של אדם בהעדרו, תימסר לו, ללא דיחוי, הודעה על כך.

 שלב שחרור ממעצר הינו קריטי להמשך ההליך המשפטי, לכן קיימת חשיבות מכרעת לקבלת שירות משפטי מאת עורך דין פלילי בדגש על עורך דין מעצרים שמתמחה בכל סוגי המעצרים על מנת שיקדים את רגע שחרור ממעצר.

כיצד ניתן להקדים את יום שחרור ממעצר?

רגע שחרור ממעצר הוא הזמן שלו כל עצור/נאשם נושא תפילה שיקדים לבוא. על מנת להקדים את רגע שחרור ממעצר יש לשכור את שירותיו של עורך דין פלילי תותח.

כאשר נשללת חירותו ששל אדם בעקבות מעצר ימים/מעצר עד תום הליכים הוא שרוי בסיטואציה קשה שעלולה להשפיע על המשך חייו. העצור/חשוד נמצא בחוסר ודעות ולפעמים ללא יכולת ליצור קשר עם קרוביו.

לכן קיימת חשיבות גדולה לשירותיו של עורך דין פלילי בשלב המעצר על מנת שילווה את העצור ושיהיה עבורו כנקודת עור בתקופה החשוכה ביותר בחייו.

עדיף להקדים תרופה למכה חשוב לדעת, ייעוץ לפני חקירה מאת עורך דין פלילי עלול להשפיע על ההליך כולו ולמנוע את המעצר מלכתחילה.

נעצרת ? זקוק לייעוץ לפני חקירה ? מעוניין בשירותיו של עורך דין מעצרים ?

עורך דין פלילי איתן כבריאן בעל ניסיון רב בכל הקשור לתחום המעצרים זמין לשירותך 24/7 להקדים את רגע שחרור ממעצר.

אני עצור, מה עלי לעשות ?

ראשית כל עליך ליצור קשר בדחיפות עם עורך דין פלילי מומלץ, עורך דין מעצרים.

בהליך פלילי המדינה אינה רוצה לטובתך, כאשר הוגשה כנגדך בקשת מעצר, תדע שבכוונת המדינה לשלול את חירותך למשך זמן ממשוך, ככל שהחוק מאפשר להם.

האינטרס של רשויות אכיפת החוק הוא שתמשיך לשהות במעצר מאחורי סוג ובריח ולמנוע את שחרורך ככל שניתן. לכן, קיימת חשיבות מכרעת בשירותיו של עורך דין פליליעורך דין מעצרים שידאג לאינטרס האישי שלך ויפעל על מנת להקדים את רגע שחרור ממעצר.

עורך דין פלילי תותח בדגש על עורך דין מעצרים בעל ניסיון מקצועי רב שבקיא בחוק המעצרים יביא לרגע שחרור ממעצר בשלב מוקדם של ההליך.

איתן כבריאן עורך דין פלילי, עורך דין מעצרים בעל ניסיון של שנים בתיקים בלי פרופיל תקשורתי גבוה זמין לשירותך 24/7 לדאוג להקדים את רגע שחרור ממעצר.