התעללות בקטין או חסר ישע​

עבירות התעללות בקטין או חסר ישע –  הן מהעבירות שבהן מהחוק בוחר שלא להקל עם הנאשם במטרה ליצור הרתעה ולמגר את התופעה מאחר שמדובר באחת העבירות החמורות ביותר בדיני העונשין.

עבירות מסוג התעללות בקטין או חסר ישע יכולות להתקיים בכמה מישורים כמו התעללות בגוף ובנפש. בתי המשפט יחמירו עם אותם מורשעים בגין עבירות התעללות בקטין או חסר ישע באמצעות הטלת עונשים כבדים.

במידה ונחקרת תחת אזהרה או שהוגש כנגדך כתב אישום יש להתייעץ עם עורך דין פלילי שמתמחה בעבירות התעללות בקטין או חסר ישע, יעוץ מוקדם יכול להביא לתוצאות מקסימליות ואף לזיכוי או ביטול האישום כבר בשלב מוקדם של ההליך.

עורך דין פליליעורך דין אלימות במשפחה איתן כבריאן מתמחה בתחום עבירות אלימות במשפחה בדגש על התעללות בקטין או חסר ישע, זכה לנהל תיקים בעלי פרופיל תקשורתי גבוה, זמין לשירותך 24/7.

העונש על התעללות בקטין או חסר ישע

התעללות בקטין או חסר ישע – סעיפי חוק רלוונטים מתוך חוק העונשין :

הגדרות

  • 368א. חסר ישע – מי שמחמת גילו, מחלתו או מוגבלותו הגופנית או הנפשית, ליקויו השכלי או מכל סיבה אחרת, אינו יכול לדאוג לצרכי מחייתו, לבריאותו או לשלומו

תקיפת קטין או חסר ישע

  • 368ב. (א) התוקף קטין או חסר ישע וגורם לו חבלה של ממש, דינו – מאסר חמש שנים; היה התוקף אחראי על הקטין או על חסר הישע, דינו – מאסר שבע שנים.

  • (ב) נעברה עבירה לפי סעיף קטן (א) ונגרמה לקטין או לחסר הישע חבלה חמורה, דינו של התוקף – מאסר שבע שנים, ואם היה התוקף אחראי על הקטין או חסר הישע, דינו – מאסר תשע שנים.

  • (ג) לעניין סעיף זה, "חבלה" – בין גופנית בין נפשית.

התעללות בקטין או בחסר ישע

  • 368ג. העושה בקטין או בחסר ישע מעשה התעללות גופנית, נפשית או מינית, דינו – מאסר שבע שנים; היה העושה אחראי על קטין או חסר ישע, דינו – מאסר תשע שנים.