הדחת קטין לסם​

הדחת קטין לסם – היא אחת העבירות הכי חמורות שיש בחוק, רשויות אכיפת החוק עושות כל שביכולתן על מנת למגר את התופעה עד ידי הטלת עונשים כבדיפ על מורשעים. הדחת קטין לסם היא מהעבירות החמורות שיש בחוק העונשין וזאת על מנת למגר את התופעה וליצור הרתעה.

מה נחשב הדחת קטין לסם ?

כאשר מדברים על הדחת קטין לסם חשוב לדעת שזה יכול להתבצע בכמה דרכים:

 • שאותו קטין ישתמש בסמים בעקבות איומים שמאיימים עליו

 • כאשר מדובר בקטין שאינו מסוגל להתנגד לקבלת הסם

 • במצב שהקטין מבקש גישה לסמים ואותו בגיר אינו מונע זאת ממנו

 • שמופעל שכנוע על אותו קטין להשתמש בסם

עורך דין פלילי, עורך דין סמים איתן כבריאן בעל ניסיון רב בכל הקשור לתחום עבירות סמים בדגש על הדחת קטין לסם זמין לשירותך 24/7.

סעיפי החוק לעניין הדחת קטין לסם:

סעיפי החוק הרלוונטים לעניין הדחת קטין לסם מסוכן מתוך פקודת הסמים המסוכנים :

הדחת קטין לסמים מסוכנים

 • 21. (א) העושה אחת מאלה, דינו – מאסר עשרים וחמש שנים או קנס פי עשרים וחמישה מהקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977:

 • (1) נותן לקטין סם מסוכן;

 • (2) בהיותו אחראי לקטין מניח לו להשיג סם מסוכן או להשתמש בו;

  (3) משדל קטין להשיג סם מסוכן או להשתמש בו.

 • (ב) לענין סעיף זה, "אחראי לקטין" – הורה, לרבות הורה חורג, מאמץ אפוטרופוס או מי שהקטין נמצא במשמורתו או בהשגחת

חזקות להדחת קטין לסם

סעיפי החוק הרלוונטים לעניין חזקת הדחת קטין לסם מסוכן מתוך פקודת הסמים המסוכנים :

24. חזקה על אדם שעבר אחת העבירות לפי סעיף 21 אם עשה אחת מאלה:

 • (1) נתן לידי קטין או לאחר בשבילו כלי הנועד לשימוש בסם מסוכן;

 • (2) הזמין קטין למקום שבו רגילים אנשים להשתמש בסמים מסוכנים;

 • (3) הזמין קטין למקום שבו יכול הקטין להשיג סם מסוכן או להשתמש בו;

 • (4) הפנה קטין למקום כאמור בפסקאות (2) או (3) או עיכב אותו במקום כאמור.

העונש שעומד כנגדי אם אני מואשם בעבירת הדחת קטין לסם :

כפי שצוין בסעיף 21 לחוק, העונש על הדחת קטין לסם הוא 25 שנים, עונש חמור ביותר שמועטות העבירות שזוכות לקבל עונש הרתעה כבד כמו הדחת קטין לסם.

העונש המירבי על פי החוק 25 שנה, אך אין סיבה לחשוש, כאשר אתה מקבל שירות משפטי שנותן עורך דין תותח, בדגש על עורך דין סמים בעל ניסיון רב בכל עבירות סמים בדגש על הדחת קטין לסם הדבר יכול להסתיים עוד בשלב החקירה הראשונית בגלל חוסר ראיות או חוסר אשמה.

עורך דין פלילי, עורך דין סמים איתן כבריאן בעל ניסיון רב בכל הקשור לתחום עבירות סמים בדגש על הדחת קטין לסם זמין לשירותך 24/7.

מה עלי לעשות כאשר אני מואשם בעבירת הדחת קטין לסם ?

ראשית כל עליך ליצור קשר בדחיפות עם עורך דין פלילי מומלץ.

כאשר אתה נחקר במשטרה או נאשם בעקבות עבירות סמים שקשורות בעבירת הדחת קטין לסם עליך ליצור קשר בדחיפות עם עורך דין פלילי, בדגש על עורך דין סמים בעל ניסיון מקצועי בכל סוגי עבירות סמים בפרט בעבירת הדחת קטין לסם של סם מסוכן.

ייעוץ ראשוני שייתן לך עורך דין פלילי עוד במהלך החקירה הראשונית עלול להשפיע רק לטובה על כל גורל התיק.

רשויות אכיפת החוק נוטות להתייחס בחומרה כנגד נאשמי עבירות סמים, ובמיוחד כנגד נאשמים בעבירות הדחת קטין לסם של סם מסוכן על מנת למגר את התופעה, והדבר עלול להביא להאשמות ועובדות שלא מתאימות למעשה שנעשה בפועל.

עורך דין פלילי תותח בדגש על עורך דין סמים שבקיא בחוק העונשין ובעל ניסיון מקצועי בכל עבירות סמים ובפרט בעבירות הדחת קטין לסם של סם מסוכן, ידע לתת לך ייעוץ שיביא לתוצאה הטובה ביותר עבורך בהתאם לנסיבות ואפילו לסגירת התיק עוד בשלבי החקירה ראשוניים.

איתן כבריאן עורך דין פלילי, מתמחה בכל סוגי עבירות סמים בדגש על הדחת קטין לסם של סם מסוכן נמצא לשירותך 24/7 על מנת להשיג עבורך את התוצאה הטובה ביותר.